År: 2021

  • I väntan på Fotografi Falkenberg 2022

    Att ännu en gång bjuda in till Fotografi Falkenberg när vi ser ökande smitta och stegrade restriktioner omkring oss kan ju tyckas något enfaldigt. Men vi vill ju så gärna och kan ju inte bara vänta och se. Ska det bli något är det hög tid att boka både lokal och medverkande …och det harLäs…

  • Fotografi Falkenberg 2021

    Frustrationen över att känna sig begränsad, inte få göra som man vill och önskar, är naturligtvis stor. Samtidigt inser vi att det finns en anledning, en anledning som bokstavligen handlar om ansvar för mitt och andras liv. Fotografi Falkenberg återkommer 2022. Samtal med representanter för Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen ger oss inga ledtrådar annat än att restriktionerLäs…