Alexandra Larsson Jacobson

Alexandra Larsson Jacobson
Alexandra Larsson Jacobson. Foto: Lotta Törnroth

En av de fotografer som kommer att visa sina bilder är Alexandra Larsson Jacobson. Hon är född i Halmstad, bor och är verksam som konstnär i Stockholm. Alexandra är intresserad av det outtalade och undangömda som finns i människor och platser. Med hjälp av scenen och dess rekvisita som återkommande metaforer vill Alexandra verka på gränsen mellan fiktion och verklighet. Genom en stark lockelse till fotografiets begränsningar vill hon undersöka möjligheten att berätta en historia genom ett fryst och tyst skeende.

I utställningen visar Alexandra ett antal fotografier bla: The Keyhole (2014, från Kiev).

The keyhole. Foto: Alexandra Larsson Jacobson
The keyhole. Foto: Alexandra Larsson Jacobson

Alexandra har en kandidatexamen från Umeå konsthögskola från 2012, hon arbetar främst med fotografi, skulptur och film.