Berit Gudmundsson – Ljusfestivalen i Grästorp, Söndag 3 Juli 10:30-10:45

Berit Gudmundsson
Berit Gudmundsson

Berit visar bilder från Ljusfestivalen i Grästorp.