Fotoelever från Kulturskolan

Falkenbergs kommunala musikskola som ägnat sig åt att undervisa skolungdomar i något instrument eller sång blev år 2001 Falkenbergs Kulturskola. De ämnen som då gjorde sitt inträde var Bild, Dans, Drama och Rytmik. År 2013 startades även ämnet Foto. Det är alltså premiärårets 13 elever som ni kan beskåda på Fotografi Falkenberg.

kulturskolan-600

Eleverna är 10 – 12 år. Upplägget kring ämnet Foto på Kulturskolan har varit att utforska systemkamerans möjligheter. De flesta av oss tycker säkert att det är enklast att låta kameran sköta ”jobbet”. Därför har eleverna fått uppgifter som syftar till att förstå vad som händer när man utnyttjar kameran på bästa sätt. En viktig del som vi pratat mycket om är kompositionen av bilden; att komponera bilden i sökaren för att träna ögat att värdera ögonblicket.

Till Fotografi Falkenberg har eleverna bidragit med varsin bild på temat ”Drömmar”. En dröm kan vara så mycket. Kanske något materiellt, en mardröm, en känsla, kärlek, en önskan etc.

Lars Wallenäs
Fotolärare på Falkenbergs Kulturskola