Tom Svensson från Nordens Ark

Tom Svensson         !cid_image001_png@01D01DE8Tom Svensson.

Natur fotograf från Fjällbacka som arbetar med artbevarande av djur både på Nordens Ark och runt om i världen, som är medlem av Svenska natur fotograferna och IEPA.       www.tomsvensson.se 

Kommer tala om de vita björnarna från Canada

Det finns två arter av vita björnar och de flesta kan namnge den vanligaste, Isbjörn

Men hur många kan namnge den ovanliga ?

Om dessa björna och det hot som finns mot dem kommer bevarandefotografen Tom Svensson berätta och visa bilder från sin resa för att dokumentera dessa spöken ifrån Canadas skogar.