Tore Hagman – ”Långt borta o nära”, Lördag 2 Juli 15:00-16:00

Tore Hagman
Tore Hagman

Långt borta och nära

Vårgårdafotografen Tore Hagman berättar till sina bilder om resor långt bort, men också om naturen och kulturlandskapet i hembygden. Han tar oss med till miljöer riktigt långt bort, men också till Lofoten och den svenska Västkusten. Med kameran har han följt förändringar i skogen och odlingslandskapet under mer än ett kvarts sekel. Hans barndomslandskap är, liksom alla andras, fyllt av minnen. Genom Tore Hagmans bilder blickar vi både bakåt och framåt i tiden.

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan början av1980-talet. Han ägnar sig åt egna bildprojekt, men samarbetar också regelbundet med journalister och författare. Han förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden. Tore Hagman har medverkat i en lång rad böcker och skrifter. Särskilt uppmärksammade titlar har varit ”Mulens marker” och ”Västkust”. Ytterligare några exempel på hans utgåvor är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar” ,”Vänerhavet”, och ”Göteborg – Staden vid havet”.