Fotografi Falkenberg kan med stor glädje presentera nästa fotograf som kommer hålla en föreläsning vid Fotografi Falkenberg 2017 och det är:

                                     Natur fotografen Annelie Utter !!!

Text om Annelie Utter
Annelie Utter är specialiserad inom naturfotografi. Hon fångar ögonblick i den vilda
naturen som få människor får chansen att uppleva. Med en stor kunskap om djurens
beteende och deras rörelsemönster fryser Annelie verkligheten och bilden lämnar en ofta
en spegling av djurets personlighet och dess livsöde. Hennes engagemang i ekoturism
och djurens förutsättningar färgar hennes bilder och ger fotografierna ytterligare en
dimension och en närvaro som fastnar på betraktarens näthinna. Annelie Utter är invald
i Naturfotograferna/N, en förening för Sveriges främsta naturfotografer.
Föreningen har som mål att verka för en sund och ärlig naturfotografering som gagnar
naturskyddet.

Annelie kommer hålla sin föreläsning söndag den 2 Juli kl.13.45.

Annelie kommer också ha en monter vid Fotografi Falkenberg !!!

Lite länkar för mera information om Annelie Utter:

Hemsida: www.naturresor.com

Facebook: www.facebook.com/annelie.utter?fref=ts