Fotografi Falkenberg vill presentera den första Fotoklubb som kommer ha en monter på Fotografi Falkenberg den 1-2 Juli.

                    Välkommen till Kungsbacka FotoklubbBild kungsbacka

Historik.

Kungsbacka Fotoklubb bildades den 25 oktober 1943.

Klubbens verksamhet leddes från starten och flera år framåt av Åke Karlsson.

Från början hade klubben ett tiotal medlemmar, men har under årens lopp expanderat till att idag omfatta ca 70 medlemmar.

 

Klubbens syfte och målsättning.

Syftet med all klubbverksamhet är att beredda möjligheter för likasinnade att träffas och utbyta erfarenheter.

I vår klubb är målsättningen att tillvarata medlemmarnas intresse för foto, att utveckla goda amatörfotografer och att verka för den gemenskap som är grundförutsättningen för en klubbs existens.

 

Styrelsen.

Förutom klubbstyrelsen, som består av fem medlemmar, engageras medlemmar för fasta uppdrag såsom föreståndare för klubblokal, lotteriverksamhet och tävlingsledare.

Du kan alltid vända dig till någon inom styrelsen, om du undrar över något eller vill ha hjälp. Styrelseledamöter och andra befattningshavare utses på årsmötet som hålls i februari.

 

Mötesverksamhet.

Under året hålls klubbträffar andra torsdagen i varje månad med undantag av juni, juli och augusti. Träffarna innebär att vi samlas för att beskåda varandras bilder, lyssna på föredrag, få teknisk information eller bildshow, allt under gemytliga former.

Klubblokal.

Klubblokalen är belägen på Tingberget, Guldgubbegatan 5 E. Där har vi klubbrum och ett digitalt fotolaboratorium. Där har vi lite mindre sammankomster med olika teman varannan måndag kväll. Här har vi även en studio man kan låna och en A2-skrivare medlemmarna själva efter intro får skriva ut på till självkostnadspris

 

Tävlingsverksamhet.

Vi tävlar både inom och utanför klubben. Ett flertal stora regionala till riksomfattande tävlingar utlyses varje år.

 

Utställningar.

Varje år anordnar vi utställningar av olika slag, där medlemmarna ställer ut sina bilder för allmänheten.

 

Övrig verksamhet.

Kurser och studiecirklar anordnas i samarbete med studieförbunden eller internt inom klubben. Ledare är medlemmar ur klubben.

Vår klubb anlitas också för bedömning av andra klubbars tävlingar. Detta juryarbete är mycket stimulerande.

Under året anordnas även fotoutflykter för hela familjen liksom då och då lugna eller hejdundrande fester.

 

Hemsida på nätet

kungsbackafotoklubb.se

Sluten grupp på Facebook