Fotografi Falkenberg kan nu med stor glädje presentera nästa fotograf i årets lineupp vid Fotografi Falkenberg 2017 den 1-2 Juli och det är Tore Hagman som kommer att hålla en bildvisning !!!

Tore Hagman

Hembygd– möten med människor och natur

 

Hembygd är en geografisk plats, men för många, lika mycket en känsla som byggts på under en längre tid. I hembygden hittar vi och lägger märke till när något förändras. När en ung familj flyttar in, när ett hus rivs, när grannen tar upp ett hygge.

Vårgårdafotografen Tore Hagman berättar till sina bilder, som är både nytagna och äldre, under temat ”Hembygd”. Om människor han mött, om förändring i landskapet under ett kvarts sekel. Hans barndomslandskap är, liksom alla andras, fyllt av minnen. Genom Tore Hagmans bilder blickar vi både bakåt och framåt i tiden och får möta hembygder långt från hans egen.

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan början av1980-talet. Han ägnar sig åt egna bildprojekt, men samarbetar också regelbundet med journalister och författare. Han förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden. Tore Hagman har medverkat i en lång rad böcker och skrifter. Särskilt uppmärksammade titlar har varit ”Mulens marker” och ”Västkust”. Ytterligare några exempel på hans utgåvor är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar” ,”Vänerhavet”, ”Göteborg – Staden vid havet” och  nu senast ”Åter till Mulens marker”,